Main Page Sitemap

Rsz vermindering 55 plussers


rsz vermindering 55 plussers

is, kan erover beschikken als hij voldoet aan deze voorwaarden: Hij moet tewerkgesteld zijn in Brussel. Vlaanderen koos voor het systeem van RSZ-verminderingen voor jongeren en ouderen. Op die manier wil de minister oneigenlijk gebruik van deze doelgroepvermindering tegengaan. Enerzijds komt er een VOP met tijdelijk karakter voor een groep personen die voordien uit de boot vielen. In dat geval kan de vermindering niet toegepast worden in dat kwartaal.

Tewerkstellen 55-plusser : RSZ -korting vdabrsz vermindering 55 plussers

1.500 voor werknemers die minstens 62 jaar zijn. Nadien krijg je de korting zittende werknemer. Hij moet volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Wat is een doelgroepvermindering voor oudere werknemers? Via de vdab-website kunnen werkgevers hun aanvraag indienen.


Sitemap